Dojazd do bazy a czas pracy kierowcy

Dojazd do bazy a czas pracy kierowcy jest zagadnieniem, nad którym głowi się wielu pracodawców. W wielu przypadkach samochód, który ma objąć dany kierowca, znajduje się poza jego miejscem zamieszkania. Wiąże się to z dodatkowym dojazdem. Pojawia się zatem kwestia sporna, czy należy uznawać dojazd do takiego pojazdu jako czas pracy?

dojazd do bazy a czas pracy kierowcy
dojazd do bazy a czas pracy kierowcy

Dojazd do bazy a czas pracy kierowcy z perspektywy prawa

Kwestia dojazdu do pracy a czasu pracy została uregulowana w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 561/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem dojazd do pracy nie może być rozumiany jako odpoczynek bądź przerwa w pracy. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 3 wcześniej wymienionego rozporządzenia czas dojazdu należy zarejestrować w sytuacji gdy osobiście prowadzi pojazd, którym dojeżdża do danego pojazdu jako inną pracę. Jeśli pracownik dojeżdża do pojazdu, którym ma wykonywać pracę jako pasażer, powinien tę aktywność zarejestrować jako dyspozycję.

dojazd do bazy a czas pracy kierowcy
dojazd do bazy a czas pracy kierowcy

Jak poprawnie rejestrować czas dojazdu?


Dojazd do bazy a czas pracy kierowcy może zostać zarejestrowany na kilka sposobów. Pierwszy z nich to złożenie specjalnego zaświadczenia o działalności, które na czas dojazdu wystawiane jest przez firmę. Kolejny to zarejestrowanie poprzez odręczny zapis na rewersie wykresówki bądź tachografu cyfrowego. Ostatni sposób to wpis manualny w tachografie cyfrowym po dojeździe do pojazdu, którym będzie wykonywana praca. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu dojazd do bazy a czas pracy kierowcy jest dla Ciebie zrozumiałą i jasną kwestią.